home » poems » tags » Kausalyā

Kausalyākṛtarāmastutiḥ by: Unknown
meṣaṁ pūṣaṇi samprāpte pu.... from: Ādhyātmarāmāyaṇa
Rāma Bālalīlā by: Tulasīdāsa
kabahū̃ sasi māgata āri karai... from: Kavitāvalī
Rāma Bālarūpa by: Tulasīdāsa
avadhesa ke dvāre sakāre ga∙i... from: Kavitāvalī
Śrīrāma Āratī by: Unknown
āratī kīje śrīraghuvarajī ... from: Unknown
Śrīrāmajanma by: Tulasīdāsa
bha∙e pragaṭa kṛpālā dīnad... from: Rāmacaritamānasa