home » poems » tags » Stotraratnāvalī

Bhavānyaṣṭakam by: Ādi Śaṅkara
na tāto na mātā na bandhurna ... from: Stotraratnāvalī
Catuḥślokī by: Śrīviṭṭhaleśvara
sadā sarvātmabhāvena bhajanī... from: Stotraratnāvalī
Devyā Ārātrikam by: Unknown
pravarātīranivāsini nigamapra... from: Stotraratnāvalī
Gaṇeśapañcaratnam by: Ādi Śaṅkara
mudākarāttamodakaṁ sadā vimu... from: Stotraratnāvalī
Gopikāprapannagītam by: Unknown
ehi murāre kuñjavihāre ehi pr... from: Stotraratnāvalī
Govindāṣṭakam by: Ādi Śaṅkara
satyaṁ jñānamanantaṁ nityama... from: Stotraratnāvalī
Kṛṣṇāṣṭakam by: Ādi Śaṅkara
bhaje vrajaikamaṇḍanaṁ samast... from: Stotraratnāvalī
Lalitāpañcakam by: Ādi Śaṅkara
prātaḥ smarāmi lalitāvadanā... from: Stotraratnāvalī
Madhurāṣṭakam by: Vallabhācārya
adharaṁ madhuraṁ vadanaṁ madh... from: Stotraratnāvalī
Mahālakṣmyaṣṭakam by: Indra
namaste’stu mahāmāye śrīpī... from: Stotraratnāvalī
Mīnākṣīpañcaratnam by: Ādi Śaṅkara
udyadbhānusahasrakoṭisadṛśā... from: Stotraratnāvalī
Parāpūjā by: Ādi Śaṅkara
akhaṇḍe saccidānande nirvikal... from: Stotraratnāvalī
Parameśvarastotram by: Unknown
jagadīśa sudhīśa bhaveśa vi... from: Stotraratnāvalī
Rāmāṣṭakam by: Paramahaṁsa Brahmānanda
kṛtārtadevavandanaṁ dineśava... from: Stotraratnāvalī
Śivanāmāvalyaṣṭakam by: Ādi Śaṅkara
he candracūḍa madanāntaka śu... from: Stotraratnāvalī
Śivapañcākṣarastotram by: Ādi Śaṅkara
nāgendrahārāya trilocanāya... from: Stotraratnāvalī
Śrībhagavatīstotram by: Vyāsa
jaya bhagavati devi namo varade... from: Stotraratnāvalī
Śrīrāmarakṣāstotram by: Budhakauśikamuni
caritaṁ raghunāthasya śatako.... from: Stotraratnāvalī
Viśvanāthāṣṭakam by: Vedavyāsa
gaṅgātaraṅgaramaṇīyajaṭāk... from: Stotraratnāvalī
Yamunāṣṭakam by: Ādi Śaṅkara
murārikāyakālimālalāmavāri... from: Stotraratnāvalī